Chụp ảnh Sản phẩm trần nhôm, lam nhôm – Hunter Douglas Indochina

Goku chụp ảnh Sản phẩm trần nhôm, lam nhôm của Công ty Hunter Douglas Indochina tại Học viện Quốc phòng. Hình ảnh được đơn vị dùng làm tài liệu cho quảng cáo và marrketing