Phim thực tế dự án Lovera Bình Chánh năm 2021

Phim thực tế dự án Lovera Bình Chánh năm 2021 giúp ghi lại toàn cảnh khu đô thị Lovera với nhiều loại hình công trình: Chung cư Lovera Vista, Khu biệt thự Lovera Park, Khu biệt thự Lovera Premium, … Phim được Goku thực hiện với những điểm nổi bật sau

  1. Sử dụng cộng nghệ chỉnh màu Goku Color Grading 1.0
  2. Nhiều cảnh Hyperlapse ấn tượng
  3. Kỹ thuật VFX hiển thị thông tin hấp dẫn