Phim tiến độ dự án Him Lam Residences tháng 06/2021

Phim tiến độ dự án Him Lam Residences tháng 06/2021 của Goku có những tính năng giúp nổi bật một phim tiến độ:

  1. Kịch bản rõ ràng cùng Shotlist
  2. Hyperlapse ấn tượng
  3. VFX chuyên nghiệp
  4. Hệ thống text được thiết kế đồng bộ với nhận diện