Phim tiến độ dự án The Holiday Hạ Long tháng 06/2021

Phim tiến độ dự án The Holiday Hạ Long tháng 06/2021 được Goku thể hiện bằng ấn tượng qua:

  1. Kịch bản rõ ràng cùng Shotlist
  2. Hyperlapse ấn tượng
  3. VFX chuyên nghiệp
  4. Hệ thống text được thiết kế đồng bộ với nhận diện