Phim tiến độ Khu đô thị Phương Đông Vân Đồn tháng 05/2021

Phim được thực hiện cho Chủ đầu tư lưu lại tiến độ của dự án với những điểm nổi bật

  1. Sử dụng công nghệ màu Goku Color Grading 1.0
  2. Có kịch bản và thu âm chuyên nghiệp
  3. Nhiều cảnh hyperlapse ấn tượng
  4. Kỹ thuật VFX hiển thị thông tin đỉnh cao