Tour 360 dự án Đông Bắc Cầu Tân An

Tour 360 dự án Đông Bắc Cầu Tân An:

  1. Loại hình sản phẩm: Đất nền
  2. Thực hiện: Năm 2020
  3. Tỉnh: Bình Định
  4. Điểm đặc biệt của Tour 360:
    1. Có điểm ảnh nhìn từ flycam 4 phía về dự án
    2. Có ảnh ghép mặt bằng dự án giúp khách hàng chọn lựa sản phẩm dễ dàng
    3. Có điểm ảnh phía trong dự án để khách xem kỹ hạ tầng dự án