Phim nội thất 2 căn hộ mẫu dự án The Holiday Hạ Long

Phim nội thất 2 căn hộ mẫu dự án The Holiday Hạ Long

Phim nội thất 2 căn hộ mẫu dự án The Holiday Hạ Long về căn Studio và căn 1.5 được Goku quay bằng Black Magic 6K nên chất lượng rất đẹp. Ngoài ra, trước khi quay Goku đã lên Shotlist cẩn thận để đảm bảo mọi không gian đều được lưu giữ một cách đẹp nhất. Phim nội thất...